ASTRA kérdezz-felelek

Az alábbiakban közöljük az ASTRA Biztosításokkal kapcsolatban felmerülő leggyakoribb kérdésekre a Biztosító által megadottválaszokat.

I. Biztosítási díjjal kapcsolatos kérdések

1. 2016. márciusáig be van fizetve az ügyfél díja, ha most elfogadja a szeptember 30-ai közös megegyezést, akkor hogyan kapja vissza a túlfizetését?
Az Astra S.A. Fióktelep nem jogosult (sem meg nem szolgált, sem tévedésből utalt, sem duplán befizetett stb.) biztosítási díjat visszautalni. Az ügyfél a román garanciaalaptól (FGA) jogosult kártérítésre. A magyar hatóságok még egyeztetnek a kártérítések igénylésének menetéről, érdemes figyelni az MNB és a MABISZ honlapján megjelenő tájékoztatásokat, de természetesen mi is küldünk tájékoztatást, ha lesz új információ.

2. Hogyan tudja a 09.30-ig rendezni az ügyfél a biztosítási díját?
Amennyiben az ügyfélnek van hátraléka, akkor közös megegyezést felajánló levélben küldünk egy előre kitöltött csekket, amelynek befizetésével díjrendezett lesz a szerződése 09.30-ig.
Utalással is rendezheti a díjat az az Astra S.A. Biztosító Citibanknál vezetett 10800007-40000000-11315003 számú számlájára, közleménybe kizárólag a szerződésszámot írva.

II. Szerződés megszűnéssel és megmaradással kapcsolatos kérdések

3. Csak KGFB-re vonatkozik a 09.30-ai közös megegyezés lehetősége?
NEM!!! Minden szerződésre, kivéve a vállalati biztosításokat.

4. Szeptember 30-nál korábbi közös megegyezési kérést még lehet küldeni?
Igen. Minden, a kért közös megegyezési hatály napjáig beérkező (tehát már nem kell 7 nappal előtte érkezzen, de legkésőbb előző napig igen!) és addig díjrendezett szerződést elengedünk, ha az ügyfél írta alá a kérelmet. Ezekben az esetekben máris megköthető másnaptól az új szerződés függetlenül attól, hogy visszajelzést nagy valószínűséggel csak később tudunk küldeni a törlésről.

5. Minden szerződést letörölnek 09.30-ával?
NEM!!! Csak azokat, amelyek esetében az ügyfél elfogadta az ajánlatunkat és határidőre (09.30-ig) visszaküldte az aláírt nyilatkozatot. Jelenleg nincs törvényi lehetőség egyoldalúan, felmondással megszüntetni szerződést (kiv. évfordulós felmondás, de jelenleg erre nincs kapacitásunk).

6. A korábban beküldött évfordulós felmondások (nem közös megegyezés!) milyen dátummal és okkal törlődnek?
Amennyiben elfogadtuk a felmondást, az az évforduló napjával, évfordulóra való felmondással töröljük és adjuk át a KKNYR-be. Ettől csak akkor térünk el, ha az évforduló szeptember 30-a után lesz, de az ügyfél elfogadja a szeptember 30-ai közös megegyezési ajánlatunkat. Ebben az esetben szept. 30-ával, közös megegyezéssel töröljük a szerződést.

7. Mi a sorsa a már korábban beküldött, nem 09.30-ai hatályú közös megegyezéses kérelmeknek?
Ha már küldtünk róla írásos visszajelzést, akkor az marad érvényben, hacsak az ügyfél nem küld újabb, 09.30-ra vonatkozó elfogadó nyilatkozatot.
Ha még nem küldünk róla írásban visszajelzést, akkor az alábbi ügymenet érvényes.
A 09.30-a előtti hatályra vonatkozó kérelmeket feldolgozzuk, és amennyiben minden elvárásnak megfelel (ügyfél általi aláírás, díjrendezettség, és a kérés hatálya előtt érkezik be), akkor letöröljük a szerződést kért dátummal közös megegyezéssel.
Ha 09.30 utáni hatályra vonatkozik, akkor megerősítést kérünk írásban: fenntartja-e az ügyfél a későbbi hatályú kérését vagy ő is kéri a 09.30-as törlést. A visszajelzésnek megfelelően vagy előjegyezzük a későbbi törlést, vagy 09.30-i hatállyal töröljük közös megegyezéssel.

8. Ha nem fogadja el az ügyfél a közös megegyezést, mi történik a szerződéssel?
Egyelőre életben marad a szerződés további rendelkezésig. Ugyanakkor határozottan javasolt a közös megegyezés elfogadása, az ügyfél érdekében. Lásd alább a kárrendezési információkat!
III. Kárrendezési kérdések

9. Ha nem fogadja el az ügyfél a közös megegyezést, és kára lesz (vagyon, lakás, casco)/kárt okoz (KGFB), mi fog történni?
KGFB: ha kárt okoz, akkor a károsult a román garanciaalaptól fog kártérítést kapni, egy várhatóan nem túl rövid folyamat végeredményeként. Ugyanakkor célszerű figyelembe venni, hogy a károsult már perelheti közvetlenül a károkozót is kártérítésért! Ezért javasoljuk a közös megegyezés elfogadását, még akkor is, ha valamekkora biztosítási díja időlegesen bent ragad a szerződőnek.
Casco, lakásbiztosítás: ha kár szenved a biztosított, akkor szintén a román garanciaalaptól fog kártérítést kapni, egy várhatóan nem túl rövid folyamat végeredményeként. Ezért javasoljuk a közös megegyezés elfogadását.
A MABISZ és az MNB folyamatosan egyeztet annak érdekében, hogy mielőbb kijelöljék azt a szervezetet, amely a károkat fogja szemlézni, és a kártérítési folyamatot segíteni. Érdemes figyelemmel követni az MNB és a MABISZ honlapján megjelenő tájékoztatásokat. Letölthető kárbejelentő iratok: http://www.astrabiztosito.hu/pag-alert-documents

10. Mi történik a már folyamatban lévő károkkal? Hová kell küldeni az időközben keletkező káriratokat?
Ezeket a károkat már a román garanciaalap fogja kifizetni. 2015. szeptember 30-áig át kell adnunk valamennyi nyitott káraktát számukra. Az újonnan keletkező iratokat is már a román garanciaalapnak kell küldeni, azonban a MABISZ és az MNB folyamatosan egyeztet annak érdekében, hogy mielőbb kijelöljék azt a szervezetet, amely a károkat fogja szemlézni, és a kártérítési folyamatot segíteni. Érdemes figyelemmel követni az MNB és a MABISZ honlapján megjelenő tájékoztatásokat. Letölthető kárbejelentő iratok: http://www.astrabiztosito.hu/pag-alert-documents

11. Mi a teendő az ezután keletkező károk esetén, ha a kár még az élő astrás szerződés hatálya alatt keletkezett?
Érdemes várni néhány napot annak érdekében, hogy kiderüljön a pontos ügymenet, illetve hogy ki és hogyan fogja Magyarországon (a román alap megbízásából) rendezni a károkat.
Ha valamilyen okból nagyon sürgős a kárfelvétel, akkor javasoljuk, hogy az ügyfél saját költségén készíttessen kárfelvételt (a kárfelvételről szóló számla a biztosított nevére szóljon), illetve ha nem várhat a kárelhárítás, akkor szintén saját költségen hozassa rendbe az ügyfél a károsodott vagyontárgyat. A keletkezett számlák birtokában pedig adjon be kártérítési igényt a román garanciaalaphoz, illetve (ha addigra lesz, akkor) annak magyarországi megbízottjához. A kárbejelentés megkezdéséhez szükséges dokumentumokat innen lehet letölteni: http://www.astrabiztosito.hu/pag-alert-documents

IV. Ügyviteli kérdések

A szeptember 30-ai hatályú közös megegyezést elfogadó nyilatkozatokat a km@astrabiztosito.hu címre lehet küldeni szkennelve (.pdf) vagy fotózva (.jpg), tárgyba KIZÁRÓLAG a szerződésszámot írva. Ez biztosítja az automatikus feldolgozhatóságot.
Postacím: Astra S. A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe, 1371 Budapest, Pf. 444. Ide kizárólag a közös megegyezéses ügyfélnyilatkozatot várjuk, a borítékra kívülre is kérjük a kötvényszámot ráírni!

További segítségért, írjon, hívjon minket! Segítünk! Katt ide.

 

Ki nem kap levelet az ASTRÁTÓL?

Az ASTRA Biztosítónál kialakult helyzet miatt a Biztosító lehetőséget kínál az ügyfelek részére a 2015. szeptember 30-ig a közös megegyezéssel való szerződésmegszüntetésre. Az érintettek erről postai úton kapnak értesítést a napokban.

NEM kapnak postai levelet azok az ügyfelek, akik kérelmét már elbírálták, és azt az ügyfélnek vagy biztosításközvetítőjének írásban (e-mailben) visszajelezték, függetlenül attól, hogy milyen hatállyal kérte az ügyfél a közös megegyezést. Azok, akikkel szeptember 30-a utáni hatályban egyezett meg a Biztosító most szintén kérhetik a korábbi, szeptember 30-ai hatályú megegyezést a csatolt nyilatkozat kitöltésével és megküldésével.

A közös megegyezést elfogadó nyilatkozat akkor érvényes, ha a szerződés legalább szeptember 30-áig díjrendezett, és az az ügyfél azt saját kezűleg írta alá. Alkusz által aláírt nyilatkozatot NEM fogadnak el!

Nyilatkozat a biztosítás közös megegyezéssel történő megszüntetéshez letölthető INNEN

Átkötéshez kérjük használja a Biztosításkötés online oldalunkat

MNB közlemény Astra Biztosítóról

Az alábbi MNB közlemény változtatások nálkül közöljük. Ügyfeleinket emailben is kiértesítjük a várható változtatásokról. Átkötéshez kérjük használják a Online KGFB kötés felületünket.

Astra Fióktelep: ügyféllevelek a közös megegyezéses szerződésmegszűntetés lehetőségéről

Budapest, 2015. szeptember 14. A román Astra Biztosító ügyfeleinek a következő napokban lehetőségük lesz biztosítási szerződésük közös megegyezéssel történő megszüntetésére egy, a biztosító fióktelepétől levélben kapott megállapodás aláírásával és visszaküldésével. Az MNB e héten bejelentést tesz a folyamatban lévő gépjárműbiztosítási kárügyek magyar nyelvű gyors, akadálymentes rendezésének lehetőségéről is.

Az Astra Fióktelep tájékoztatta a Magyar Nemzeti Bankot (MNB) arról, hogy a következő napokban a román Societatea Comerciala de Asigurare-Reasigurare Astra S.A. Biztosító (Astra Biztosító) valamennyi hazai ügyfelének levelet küld a biztosítás közös megegyezéssel történő megszüntetésének lehetőségéről. A postai küldemény az Astra Fióktelep részéről előzetesen aláírt megállapodást is tartalmaz a díjjal fedezett, még le nem járt évfordulójú biztosítási szerződés 2015. szeptember 30-i hatályú, közös megegyezéssel történő megszüntetéséről.

Ha az Astra-biztosított ezzel egyetért, alá kell írnia a megállapodást, és levélben vagy a dokumentum beszkennelésével elektronikus levél csatolmányaként mihamarabb vissza kell juttatnia az Astra Fióktelep által a levélben megadott elérhetőségek valamelyikére. A közös megegyezés akkor jön létre, ha az ügyfél által aláírt dokumentum szeptember 30. előtt beérkezik az Astra Fióktelepéhez.

A már befizetett, de a román Astra Biztosító által meg nem szolgált időszakra vonatkozó díj visszafizetését az ügyfél a román felügyelet mellett működő garanciaalaptól (FGA) igényelheti vissza.

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) esetében a közös megegyezéses szerződésmegszűntetést szükséges összehangolni más biztosítónál – 2015. október 1-jétől hatályos – új szerződés megkötésével, különben a kieső időszakra az ügyfélnek magas fedezetlenségi díjat kell fizetnie. A közös megegyezéses szerződésmegszűntetés révén a vagyonbiztosítással rendelkező ügyfelek a szerződéses évforduló lejárta előtt át tudnak szerződni más hazai biztosítóhoz.

A magyar fogyasztók érdekeit képviselő MNB – az elmúlt időszakban lebonyolított egyeztetéseinek eredményeként – e hét folyamán további bejelentést tesz majd a hazai közvélemény számára a folyamatban lévő Astra gépjárműbiztosítási kárügyek magyar nyelvű gyors, akadálymentes rendezésének lehetőségéről is. Az MNB honlapjának Astra menüpontjában emellett (http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/vezeto-hirek) folyamatos tájékoztatást nyújt a román Astra Biztosító károsultjainak, ügyfeleinek kártérítésére vonatkozóan.

Az Astra Fióktelep tájékoztatása szerint kárkifizetéseket már nem teljesítenek, kárigényeket nem tudnak befogadni. Az Astra Fióktelep ügyfélszolgálatai, illetve telefonközpontja eddigi elérhetőségein (www.astrabiztosito.hu) változatlanul tájékoztatást nyújtanak az ügyfeleknek.

Magyar Nemzeti Bank

MABISZ tájékoztató az Astrával kapcsolatban

A SOCIETATEA ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A. romániai biztosítótársaság magyarországi fióktelepével kapcsolatosan az alábbiakban foglaljuk össze a lényeges információkat. Kérjük, telefonon csak akkor érdeklődjön, ha az alábbi tájékoztatásból nem kapott választ kérdésére.

1. A külföldi jog szerepe
Az ASTRA román biztosító. Az európai uniós szabályozás alapján az ASTRA magyarországi fióktelepével kapcsolatos felügyelésre és eljárásokra alapvetően a román felügyeleti hatóság hivatott. Az ő feladatkörébe tartozik az is, hogy a más tagállami felügyeleteket, így a Magyar Nemzeti Bankot is értesítse az általa hozott intézkedésekről. Az eljárásokra a román jog alkalmazandó.

2. A román felügyelet döntése
A román felügyelet a tegnap honlapján közzétett tájékoztatása szerint többek között döntött arról, hogy visszavonja az ASTRA tevékenységi engedélyét, és döntött arról, hogy kezdeményezni fogja a román bíróságoknál az ASTRA felszámolásának elrendelését. Ez az eljárás azonban még meg sem indult, így a sajtóban megjelent hírekkel ellentétben az ASTRA biztosító nem áll felszámolás alatt!

3. Mi ennek hatása a biztosítási szerződésekre?
A román felügyelet döntése az alkalmazandó román jog szerint a biztosítási szerződéseket nem szünteti meg automatikusan, azok továbbra is élnek. Ehhez azonban szükséges, hogy az esedékes díjak befizetésre kerüljenek. Díjrendezettség hiányában a szerződések díjnemfizetéssel megszűnnek, és beállnak a biztosítatlanság következményei.

4. Működik-e az ASTRA?
Az ASTRA Biztosító Magyarországi Fióktelepe továbbra is működik, ügyfélszolgálata fogadja a hívásokat. Az ASTRA tájékoztatása szerint a károkat is oda kell bejelenteni és a díjfizetést is oda kell teljesíteni.

5. Mi lesz a további eljárás?
Az eljárás további menetéről az európai uniós szabályozás szerint a román felügyelet ad majd tájékoztatást az MNB-nek. Ennek tartalmáról honlapunkon mi is tájékoztatást adunk.

Tájékoztatásunkat folyamatosan frissítjük.

Tisztelettel:

Magyar Biztosítók Szövetsége

Astra Biztosító

Az ASTRA Biztosító újabb tájékoztatást adott közre a meglévő szerződésekre vonatkozó lehetőségekről.

A díjnemfizetéssel megszűnt szerződések újrakötésére NINCS lehetőség, azt másik biztosítóhoz kell megkötni, ám a 60 napos kockázati időre járó díjat az ASTRÁNAK kell megfizetni. A csekket a törlésértesítővel meg is kapják az ügyfelek. Az időn túli befizetéseket az ASTRA Biztosító átkönyveli erre a díjra!

Tehát, ha Önnek letörölték a szerződését, mert az esedékes díjat későn fizette be,  akkor ezt a pénzt a biztosító rákönyveli a 60 napra járó díjra. Vagyis az átkönyvelés automatikus lesz!

Lehetőség van a meglévő szerződések másik biztosítóhoz való átkötésére is a következő díjfizetés esedékességének dátumával úgy, hogy legalább 7 nappal előbb be kell érkezzen az Ön által saját kezűleg aláírt, szerződésszámot tartalmazó kérelem a közös megegyezés iránt Pl. Önnek a díja rendezve van szeptember 30-dikáig, akkor legkésőbb szeptember 23-dikáig be kell küldeni a kérelmet és október 1-től lehet az újrakötést bonyolítani.

Kérelem letölthető Astra közös megegyezéses felmondás

Ha segítségre van szüksége az átkötéssel kapcsolatban kérjük, írjon nekünk

Átkötéssel kapcsolatban kérjük használja kalkulátorainkat

 

A tájékoztató szövege

„A tegnapi napon hivatalossá vált a román pénzügyi felügyelet (ASF) végzése, mely szerint a romániai Astra Biztosító, és így annak magyarországi fióktelepe sem köthet új biztosítási szerződést. Eszerint új szerződésnek minősül a korábban az Astra Biztosítónál díj nem fizetés miatt megszűnt KGFB szerződés újrakötése, így mostantól ezeket a szerződéseket sem fogadhatjuk be.

A 60 napra az Astrának járó díjat továbbra is köteles megfizetni az ügyfél, az ennek befizetéséhez szükséges csekket a törlésértesítővel együtt küldjük meg az ügyfeleknek.

Az MNB tegnapi napon megjelent közleménye (http://www.mnb.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2015-evi-sajtokozlemenyek/mar-nem-kothet-biztositasokat-a-romaniai-astra-biztosito-hazai-fioktelepe) utal arra, hogy lehetősége van az ügyfeleknek közös megegyezéses szerződésbontást kérni, valamint nem-élet biztosítások esetén (kiv. KGFB) párhuzamos szerződést kötni. Ezek a lehetőségek eddig is rendelkezésre álltak, ebben jelentős változás nincs.

Hogy megkönnyítsük ügyfeleink helyzetét, azt a könnyítést vezetjük be a közös megegyezések terén, hogy nem csak a 2015. október 1-je előtti évfordulójú szerződésekre vonatkozik az a szabály, hogy megvizsgáljuk a közös megállapodás lehetőségét, hanem valamennyi szerződésre, amely megfelel az alábbi feltételeknek:

  • az ügyfél által saját kezűleg aláírt, szerződésszámot tartalmazó kérelem a közös megegyezés iránt,
  • a közös megegyezés hatályának dátuma legkorábban a szerződés díjrendezettségének dátuma lehet (tekintettel arra, hogy jelenleg nincs jogi lehetőség biztosítási díj visszautalására), de a díjrendezettségnek későbbinek kell lennie (legalább egy héttel) a kérelem aláírásánál. Utóbbira az adminisztratív feldolgozhatóság érdekében van szükség, különös tekintettel a KGFB KKNY lejelentési feladatokra, hogy zökkenőmentes legyen az új szerződés megkötése. Példa: a szerződés díjrendezettsége 2015. szeptember 30., ezért ezzel a dátummal kérhető a közös megegyezés. A kérelem beérkezésének legkésőbbi időpontja 2015. szeptember 23.  – pozitív döntés értelmében új szerződés 2015. október 1-jétől köthető más társaságnál.”