KGFB átkötés öröklés esetén

Amikor haláleset történik a családban sajnos a gyász mellett még sok-sok adminisztratív feladat is hárul a rokonokra. Ebben szeretnénk segítséget nyújtani, hogy mi a teendő akkor ha valaki örökléssel szerez tulajdont egy gépjárműn, mikor lehet vagy kell a kötelező felelősségbiztosítást a saját nevére megkötnie.

A Mabisz tájékoztatása a témában (forrás: Mabisz GYIK):
“A Gfbt. szerint az üzembentartó halála esetén a szerződés legkésőbb a hagyatéki eljárást lezáró határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napig tartható hatályban, amennyiben a gépjármű birtokosa a halál tényét a biztosítónak bejelentette és a szerződést díjfizetéssel hatályban tartotta. Ez a biztosítás azonban a hagyatéki végzés jogerőre emelkedésének napjától megszűnik, mivel a gépkocsi tulajdonjoga az örökösre szállt, s ebből adódóan a biztosító az általuk befizetett többletdíjat visszafizeti.”

Vagyis a teendő lépésről-lépésre:

  1. Az öröklés tárgyát képező gépjárművön a meglévő biztosítást nyújtó biztosító felé be kell jelenteni, hogy a szerződő elhunyt. Ezt lehet személyesen, levélben, e-mailben, de minden esetben szükség lesz a halotti anyakönyvi kivonatra.
  2. A biztosítási díjat, ha éppen esedékes be kell fizetni, mert hónapok – rosszabb esetben – évek is eltelhetnek a hagyatéki tárgyalás befejeződéséig.
  3. Megérkezik a jogerős hagyatéki jegyzőkönyv, akkor innentől számított 30 napon belül az örökösnek a járműre új biztosítást kell kötnie a saját nevére. Mivel a gépjárművet egyébként is ekkor lehet az örökösnek a nevére átíratnia és az okmányiroda is kéri az új tulajdonos nevére szóló biztosítást bemutatni. célszerű egyben intézni mindent.