Fiataloknak biztosítás akár féláron

A FinTechShow 2017-es győztese, Szota Szabolcs és csapatának fejlesztése elsősorban a 18-35 év közöttiek számára hozhat változást a biztosítási díjak kedvezőbbé tételében. A kifejlesztett közösségi alkalmazás lényege, hogy annyit fizess biztosításra, amennyit használod az autódat, de emellett egyéb motiváló lehetőségeket is tartalmaz.

A weboldalukon lehetőség van az alkalmazás tesztelésében való részvételre jelentkezni! Katt ide: http://kriph.io/

“2016-ban pár fiatal srác úgy döntött, hogy újragondolja a biztosítások működését. Visszacsempészik a közösség szerepét, és használják a modern eszközöket a közösség védelme, és kényelme érdekében. Első termékük a Kriph.io.” (http://kriph.io/)

A FinTechZona által készített interjú itt olvasható, videóval: Íme a FinTechShow 2017 győztes: Kriph.io

 

TKM mutató az ügyfelek érdekében

TKM Mutató az ügyfelek érdekében

Átláthatóbbá és összehasonlíthatóvá válnak a biztosítók unit-linked életbiztosítási termékei.

A Magyar Biztosítók Szövetsége a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete bevonásával és támogatásával összeállította TKM (Teljes Költségmutató) szabályzatát a biztosítási piac iránti fogyasztói bizalom erősítése és fenntartása céljából. Az egységes mutató a befektetési egységekhez kötött, ún. unit-linked típusú élet- és nyugdíjbiztosítások költség szempontú összehasonlítását segíti elő.

Forrás és további letölthető dokumentumok:
TKM Mutató az ügyfelek érdekében (MABISZ)

Vezető tisztségviselők felelősségének változása

Megszavazták: változik a Ptk.

Jelentősen átalakul a zálogjog, változnak a szülőtartás, az értékpapírjog és a gazdasági társaság vezető tisztségviselője felelősségének egyes szabályai.

Megszavazta a parlament hétfőn a két éve életbe lépett polgári törvénykönyv (Ptk.) módosításáról szóló törvényjavaslatot, amely jelentősen átalakítja a zálogjogot, továbbá érinti a szülőtartás, az értékpapírjog és a gazdasági társaság vezető tisztségviselője felelősségének egyes szabályait is.

A változtatásra 118 képviselő szavazott igennel és 65 nemmel.

A kormány szerint a módosításra a zálogjog területén a gazdasági növekedés érdekében van szükség, más területeken pedig az uniós szabályozásnak megfelelés, illetve a szülőtartás intézményénél például az alaptörvény rendelkezéseinek törvényi szintre átültetése a cél.

A törvény a hitelbiztosítékoknál visszaállítja a két éve bevezetett különvált zálogjog helyett a magyar jogban korábban elterjedt önálló zálogjogot.

Az indoklás kiemeli, hogy az új Ptk.-val meghonosítani kívánt különvált zálogjog nem vált be, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) célja pedig az, hogy növekedjen a jelzáloglevél-piac szereplőinek a száma és ezzel összefüggésben élénküljön a banki refinanszírozási piac. Ehhez szükséges az önálló zálogjog intézményének az újraszabályozása.

A törvény a különvált zálogjog hitelezési gyakorlatban betöltött nem túl jelentős szerepét megszünteti, és megteremti a lehetőségét annak, hogy a pénzügyi intézmény az ingatlanra vonatkozó járulékos jelzálogjogát önálló zálogjoggá alakítsa át, mely eltér az újraszabályozott önálló zálogjogtól.

Februárban az Igazságügyi Minisztériumban (IM) a Ptk.-módosításról tartott háttérbeszélgetésen Nagy Márton, az MNB alelnöke azt fejtegette: a jegybank az önálló zálogjog visszaállítása után szállhat be szabályozási és más eszközökkel a jelzálogpiac újjáépítésébe. Nagy Márton és Hornung Ágnes, a Nemzetgazdasági Minisztérium pénzügyekért felelős államtitkára is azt hangsúlyozta, hogy a Ptk. jelzálogjogi rendelkezéseinek átalakítása nélkülözhetetlen a lakáshitelkamatok csökkenéséhez és a csok (családi otthonteremtési támogatás) sikeréhez.

Akkoriban egy szakmai konferencián Bodzási Balázs, az IM igazságügyi és magánjogi jogalkotásért felelős helyettes államtitkára a zálogjog átalakításának szükségessége mellett érvelve elmondta: az MNB csak idén mintegy 300 milliárd forint értékben tervez jelzálogleveleket kibocsátani. A Kúria polgári kollégiuma ugyanakkor nem támogatta a zálogjog módosítását.

A hétfőn megszavazott Ptk.-módosítás a gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek felelősségére vonatkozó szabályok körében a jelenlegi szabályozás helyett, amely a vezető tisztségviselő szerződésen kívüli károkozásáért egyetemleges felelősséget állapít meg – és az indoklás szerint “a joggyakorlatban jelentős bizonytalanságot okoz” -, bevezeti azt a szabályt, hogy a vezető tisztségviselő által e jogkörében eljárva harmadik személynek okozott károkért a jogi személy felel. A jogi személlyel egyetemleges felelősségnek akkor van helye, ha a kárt a vezető tisztségviselő szándékosan okozta.

A Ptk.-módosítás törvényi szinten nyomatékosítja a nagykorú gyermekek alaptörvényben rögzített szülőtartási kötelezettségét, tovább egy új megtérítési igényérvényesítési lehetőséget is bevezet arra az esetre, ha a tartásra önhibáján kívül rászorult szülő szükségleteinek ellátásáról a tartásra köteles gyermek helyett más gondoskodik, akinek ez egyébként nem lenne kötelezettsége.

Forrás: JogászVilág

 

ASTRA kérdezz-felelek

Az alábbiakban közöljük az ASTRA Biztosításokkal kapcsolatban felmerülő leggyakoribb kérdésekre a Biztosító által megadottválaszokat.

I. Biztosítási díjjal kapcsolatos kérdések

1. 2016. márciusáig be van fizetve az ügyfél díja, ha most elfogadja a szeptember 30-ai közös megegyezést, akkor hogyan kapja vissza a túlfizetését?
Az Astra S.A. Fióktelep nem jogosult (sem meg nem szolgált, sem tévedésből utalt, sem duplán befizetett stb.) biztosítási díjat visszautalni. Az ügyfél a román garanciaalaptól (FGA) jogosult kártérítésre. A magyar hatóságok még egyeztetnek a kártérítések igénylésének menetéről, érdemes figyelni az MNB és a MABISZ honlapján megjelenő tájékoztatásokat, de természetesen mi is küldünk tájékoztatást, ha lesz új információ.

2. Hogyan tudja a 09.30-ig rendezni az ügyfél a biztosítási díját?
Amennyiben az ügyfélnek van hátraléka, akkor közös megegyezést felajánló levélben küldünk egy előre kitöltött csekket, amelynek befizetésével díjrendezett lesz a szerződése 09.30-ig.
Utalással is rendezheti a díjat az az Astra S.A. Biztosító Citibanknál vezetett 10800007-40000000-11315003 számú számlájára, közleménybe kizárólag a szerződésszámot írva.

II. Szerződés megszűnéssel és megmaradással kapcsolatos kérdések

3. Csak KGFB-re vonatkozik a 09.30-ai közös megegyezés lehetősége?
NEM!!! Minden szerződésre, kivéve a vállalati biztosításokat.

4. Szeptember 30-nál korábbi közös megegyezési kérést még lehet küldeni?
Igen. Minden, a kért közös megegyezési hatály napjáig beérkező (tehát már nem kell 7 nappal előtte érkezzen, de legkésőbb előző napig igen!) és addig díjrendezett szerződést elengedünk, ha az ügyfél írta alá a kérelmet. Ezekben az esetekben máris megköthető másnaptól az új szerződés függetlenül attól, hogy visszajelzést nagy valószínűséggel csak később tudunk küldeni a törlésről.

5. Minden szerződést letörölnek 09.30-ával?
NEM!!! Csak azokat, amelyek esetében az ügyfél elfogadta az ajánlatunkat és határidőre (09.30-ig) visszaküldte az aláírt nyilatkozatot. Jelenleg nincs törvényi lehetőség egyoldalúan, felmondással megszüntetni szerződést (kiv. évfordulós felmondás, de jelenleg erre nincs kapacitásunk).

6. A korábban beküldött évfordulós felmondások (nem közös megegyezés!) milyen dátummal és okkal törlődnek?
Amennyiben elfogadtuk a felmondást, az az évforduló napjával, évfordulóra való felmondással töröljük és adjuk át a KKNYR-be. Ettől csak akkor térünk el, ha az évforduló szeptember 30-a után lesz, de az ügyfél elfogadja a szeptember 30-ai közös megegyezési ajánlatunkat. Ebben az esetben szept. 30-ával, közös megegyezéssel töröljük a szerződést.

7. Mi a sorsa a már korábban beküldött, nem 09.30-ai hatályú közös megegyezéses kérelmeknek?
Ha már küldtünk róla írásos visszajelzést, akkor az marad érvényben, hacsak az ügyfél nem küld újabb, 09.30-ra vonatkozó elfogadó nyilatkozatot.
Ha még nem küldünk róla írásban visszajelzést, akkor az alábbi ügymenet érvényes.
A 09.30-a előtti hatályra vonatkozó kérelmeket feldolgozzuk, és amennyiben minden elvárásnak megfelel (ügyfél általi aláírás, díjrendezettség, és a kérés hatálya előtt érkezik be), akkor letöröljük a szerződést kért dátummal közös megegyezéssel.
Ha 09.30 utáni hatályra vonatkozik, akkor megerősítést kérünk írásban: fenntartja-e az ügyfél a későbbi hatályú kérését vagy ő is kéri a 09.30-as törlést. A visszajelzésnek megfelelően vagy előjegyezzük a későbbi törlést, vagy 09.30-i hatállyal töröljük közös megegyezéssel.

8. Ha nem fogadja el az ügyfél a közös megegyezést, mi történik a szerződéssel?
Egyelőre életben marad a szerződés további rendelkezésig. Ugyanakkor határozottan javasolt a közös megegyezés elfogadása, az ügyfél érdekében. Lásd alább a kárrendezési információkat!
III. Kárrendezési kérdések

9. Ha nem fogadja el az ügyfél a közös megegyezést, és kára lesz (vagyon, lakás, casco)/kárt okoz (KGFB), mi fog történni?
KGFB: ha kárt okoz, akkor a károsult a román garanciaalaptól fog kártérítést kapni, egy várhatóan nem túl rövid folyamat végeredményeként. Ugyanakkor célszerű figyelembe venni, hogy a károsult már perelheti közvetlenül a károkozót is kártérítésért! Ezért javasoljuk a közös megegyezés elfogadását, még akkor is, ha valamekkora biztosítási díja időlegesen bent ragad a szerződőnek.
Casco, lakásbiztosítás: ha kár szenved a biztosított, akkor szintén a román garanciaalaptól fog kártérítést kapni, egy várhatóan nem túl rövid folyamat végeredményeként. Ezért javasoljuk a közös megegyezés elfogadását.
A MABISZ és az MNB folyamatosan egyeztet annak érdekében, hogy mielőbb kijelöljék azt a szervezetet, amely a károkat fogja szemlézni, és a kártérítési folyamatot segíteni. Érdemes figyelemmel követni az MNB és a MABISZ honlapján megjelenő tájékoztatásokat. Letölthető kárbejelentő iratok: http://www.astrabiztosito.hu/pag-alert-documents

10. Mi történik a már folyamatban lévő károkkal? Hová kell küldeni az időközben keletkező káriratokat?
Ezeket a károkat már a román garanciaalap fogja kifizetni. 2015. szeptember 30-áig át kell adnunk valamennyi nyitott káraktát számukra. Az újonnan keletkező iratokat is már a román garanciaalapnak kell küldeni, azonban a MABISZ és az MNB folyamatosan egyeztet annak érdekében, hogy mielőbb kijelöljék azt a szervezetet, amely a károkat fogja szemlézni, és a kártérítési folyamatot segíteni. Érdemes figyelemmel követni az MNB és a MABISZ honlapján megjelenő tájékoztatásokat. Letölthető kárbejelentő iratok: http://www.astrabiztosito.hu/pag-alert-documents

11. Mi a teendő az ezután keletkező károk esetén, ha a kár még az élő astrás szerződés hatálya alatt keletkezett?
Érdemes várni néhány napot annak érdekében, hogy kiderüljön a pontos ügymenet, illetve hogy ki és hogyan fogja Magyarországon (a román alap megbízásából) rendezni a károkat.
Ha valamilyen okból nagyon sürgős a kárfelvétel, akkor javasoljuk, hogy az ügyfél saját költségén készíttessen kárfelvételt (a kárfelvételről szóló számla a biztosított nevére szóljon), illetve ha nem várhat a kárelhárítás, akkor szintén saját költségen hozassa rendbe az ügyfél a károsodott vagyontárgyat. A keletkezett számlák birtokában pedig adjon be kártérítési igényt a román garanciaalaphoz, illetve (ha addigra lesz, akkor) annak magyarországi megbízottjához. A kárbejelentés megkezdéséhez szükséges dokumentumokat innen lehet letölteni: http://www.astrabiztosito.hu/pag-alert-documents

IV. Ügyviteli kérdések

A szeptember 30-ai hatályú közös megegyezést elfogadó nyilatkozatokat a km@astrabiztosito.hu címre lehet küldeni szkennelve (.pdf) vagy fotózva (.jpg), tárgyba KIZÁRÓLAG a szerződésszámot írva. Ez biztosítja az automatikus feldolgozhatóságot.
Postacím: Astra S. A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe, 1371 Budapest, Pf. 444. Ide kizárólag a közös megegyezéses ügyfélnyilatkozatot várjuk, a borítékra kívülre is kérjük a kötvényszámot ráírni!

További segítségért, írjon, hívjon minket! Segítünk! Katt ide.

 

Astra Biztosító

astra_logoAz ASTRA Biztosító közleményét olvashatják az alábbiakban, mely alapján a weboldalunkon használható KGFB tarifálóban sem lehet már Astra Biztosítást számolni:

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy az ASF, a román pénzügyi felügyelet 2015. augusztus 26-án bejelentést tett, amely szerint visszavonja az Astra S.A. Biztosító működési engedélyét, és kezdeményezi a cég felszámolását. Egyúttal azt is bejelentették, hogy a román garancia alapban elegendő a fedezet az ügyfelek kártalanítására – minden termék vonatkozásában. Mivel az Astra Biztosító tagja a MABISZ-nak, így a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (KGFB) károkra a magyar kártalanítási számla is fedezetet nyújt.

Kárbejelentés továbbra is kizárólag Társaságunknál tehető meg az eddig ismert módokon:
– online (ezt ajánljuk leginkább):

KGFB: http://www.astrabiztosito.hu/karugyintezes/gepjarmu-karbejelentes-online-kgfb
Casco: http://www.astrabiztosito.hu/karugyintezes/gepjarmu-karbejelentes-online-casco
Vagyon (lakás, vállalkozás): http://www.astrabiztosito.hu/karugyintezes/gepjarmu-karbejelentes-online-lakabiztositas

– e-mailben: gépjármű károk esetén: kar@astrabiztosito.hu, vagyonbiztosítási károk esetén: vagyonkar@astrabiztosito.hu
– telefonon: 06-1/327-0660
Felhívjuk figyelmét, hogy csak a díjjal rendezett szerződésekre terjedhet ki a kártalanítás, ezért kérjük, fokozottan ügyeljen biztosítási szerződése díjának határidőre történő befizetésére. (KGFB szerződés esetén az esedékességtől számított 60. napon, egyéb szerződések esetén a díjfizetési felszólítástól számított 30. napon szűnik meg a szerződés.)

A Magyar Nemzeti Bank, mint a magyarországi pénzügyi felügyelet állásfoglalásában foglaltaknak megfelelően további intézkedésig az alábbiak szerint kell eljárnunk:
1. Új biztosítási szerződést nem fogadhat be az Astra Biztosító.
2. A díj nem fizetés miatt megszűnt kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást, amennyiben még nem múlt el annak évfordulója, továbbra is KÖTELEZŐ visszakötni az Astra Biztosítóhoz.

Társaságunk kárrendezése, ügyfélszolgálatai és adminisztrációs egysége – a meglévő szerződések vonatkozásában – ettől eltérő felügyeleti intézkedésig az eddig megszokott módon folytatják tevékenységüket. A fokozott érdeklődés miatt azonban számítani kell arra, hogy nehezebben lesz Társaságunk elérhető telefonon, és hosszabbodik az e-mailekre adott válaszadási idő.

A jövőben bekövetkező változásokról folyamatosan tájékoztatást nyújtunk ügyfeleink részére, addig is kérjük szíves türelmét!

Tisztelettel: ASTRA S.A Biztosító Magyarországi Fióktelepe

forrás: http://www.astrabiztosito.hu/