Hasznos linkek

Biztosítási feltételek egy helyen!

Átírási költség kalkulátor 2018

2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról *

2005. évi XXV. törvény a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről