ASTRA kérdezz-felelek

Az alábbiakban közöljük az ASTRA Biztosításokkal kapcsolatban felmerülő leggyakoribb kérdésekre a Biztosító által megadottválaszokat.

I. Biztosítási díjjal kapcsolatos kérdések

1. 2016. márciusáig be van fizetve az ügyfél díja, ha most elfogadja a szeptember 30-ai közös megegyezést, akkor hogyan kapja vissza a túlfizetését?
Az Astra S.A. Fióktelep nem jogosult (sem meg nem szolgált, sem tévedésből utalt, sem duplán befizetett stb.) biztosítási díjat visszautalni. Az ügyfél a román garanciaalaptól (FGA) jogosult kártérítésre. A magyar hatóságok még egyeztetnek a kártérítések igénylésének menetéről, érdemes figyelni az MNB és a MABISZ honlapján megjelenő tájékoztatásokat, de természetesen mi is küldünk tájékoztatást, ha lesz új információ.

2. Hogyan tudja a 09.30-ig rendezni az ügyfél a biztosítási díját?
Amennyiben az ügyfélnek van hátraléka, akkor közös megegyezést felajánló levélben küldünk egy előre kitöltött csekket, amelynek befizetésével díjrendezett lesz a szerződése 09.30-ig.
Utalással is rendezheti a díjat az az Astra S.A. Biztosító Citibanknál vezetett 10800007-40000000-11315003 számú számlájára, közleménybe kizárólag a szerződésszámot írva.

II. Szerződés megszűnéssel és megmaradással kapcsolatos kérdések

3. Csak KGFB-re vonatkozik a 09.30-ai közös megegyezés lehetősége?
NEM!!! Minden szerződésre, kivéve a vállalati biztosításokat.

4. Szeptember 30-nál korábbi közös megegyezési kérést még lehet küldeni?
Igen. Minden, a kért közös megegyezési hatály napjáig beérkező (tehát már nem kell 7 nappal előtte érkezzen, de legkésőbb előző napig igen!) és addig díjrendezett szerződést elengedünk, ha az ügyfél írta alá a kérelmet. Ezekben az esetekben máris megköthető másnaptól az új szerződés függetlenül attól, hogy visszajelzést nagy valószínűséggel csak később tudunk küldeni a törlésről.

5. Minden szerződést letörölnek 09.30-ával?
NEM!!! Csak azokat, amelyek esetében az ügyfél elfogadta az ajánlatunkat és határidőre (09.30-ig) visszaküldte az aláírt nyilatkozatot. Jelenleg nincs törvényi lehetőség egyoldalúan, felmondással megszüntetni szerződést (kiv. évfordulós felmondás, de jelenleg erre nincs kapacitásunk).

6. A korábban beküldött évfordulós felmondások (nem közös megegyezés!) milyen dátummal és okkal törlődnek?
Amennyiben elfogadtuk a felmondást, az az évforduló napjával, évfordulóra való felmondással töröljük és adjuk át a KKNYR-be. Ettől csak akkor térünk el, ha az évforduló szeptember 30-a után lesz, de az ügyfél elfogadja a szeptember 30-ai közös megegyezési ajánlatunkat. Ebben az esetben szept. 30-ával, közös megegyezéssel töröljük a szerződést.

7. Mi a sorsa a már korábban beküldött, nem 09.30-ai hatályú közös megegyezéses kérelmeknek?
Ha már küldtünk róla írásos visszajelzést, akkor az marad érvényben, hacsak az ügyfél nem küld újabb, 09.30-ra vonatkozó elfogadó nyilatkozatot.
Ha még nem küldünk róla írásban visszajelzést, akkor az alábbi ügymenet érvényes.
A 09.30-a előtti hatályra vonatkozó kérelmeket feldolgozzuk, és amennyiben minden elvárásnak megfelel (ügyfél általi aláírás, díjrendezettség, és a kérés hatálya előtt érkezik be), akkor letöröljük a szerződést kért dátummal közös megegyezéssel.
Ha 09.30 utáni hatályra vonatkozik, akkor megerősítést kérünk írásban: fenntartja-e az ügyfél a későbbi hatályú kérését vagy ő is kéri a 09.30-as törlést. A visszajelzésnek megfelelően vagy előjegyezzük a későbbi törlést, vagy 09.30-i hatállyal töröljük közös megegyezéssel.

8. Ha nem fogadja el az ügyfél a közös megegyezést, mi történik a szerződéssel?
Egyelőre életben marad a szerződés további rendelkezésig. Ugyanakkor határozottan javasolt a közös megegyezés elfogadása, az ügyfél érdekében. Lásd alább a kárrendezési információkat!
III. Kárrendezési kérdések

9. Ha nem fogadja el az ügyfél a közös megegyezést, és kára lesz (vagyon, lakás, casco)/kárt okoz (KGFB), mi fog történni?
KGFB: ha kárt okoz, akkor a károsult a román garanciaalaptól fog kártérítést kapni, egy várhatóan nem túl rövid folyamat végeredményeként. Ugyanakkor célszerű figyelembe venni, hogy a károsult már perelheti közvetlenül a károkozót is kártérítésért! Ezért javasoljuk a közös megegyezés elfogadását, még akkor is, ha valamekkora biztosítási díja időlegesen bent ragad a szerződőnek.
Casco, lakásbiztosítás: ha kár szenved a biztosított, akkor szintén a román garanciaalaptól fog kártérítést kapni, egy várhatóan nem túl rövid folyamat végeredményeként. Ezért javasoljuk a közös megegyezés elfogadását.
A MABISZ és az MNB folyamatosan egyeztet annak érdekében, hogy mielőbb kijelöljék azt a szervezetet, amely a károkat fogja szemlézni, és a kártérítési folyamatot segíteni. Érdemes figyelemmel követni az MNB és a MABISZ honlapján megjelenő tájékoztatásokat. Letölthető kárbejelentő iratok: http://www.astrabiztosito.hu/pag-alert-documents

10. Mi történik a már folyamatban lévő károkkal? Hová kell küldeni az időközben keletkező káriratokat?
Ezeket a károkat már a román garanciaalap fogja kifizetni. 2015. szeptember 30-áig át kell adnunk valamennyi nyitott káraktát számukra. Az újonnan keletkező iratokat is már a román garanciaalapnak kell küldeni, azonban a MABISZ és az MNB folyamatosan egyeztet annak érdekében, hogy mielőbb kijelöljék azt a szervezetet, amely a károkat fogja szemlézni, és a kártérítési folyamatot segíteni. Érdemes figyelemmel követni az MNB és a MABISZ honlapján megjelenő tájékoztatásokat. Letölthető kárbejelentő iratok: http://www.astrabiztosito.hu/pag-alert-documents

11. Mi a teendő az ezután keletkező károk esetén, ha a kár még az élő astrás szerződés hatálya alatt keletkezett?
Érdemes várni néhány napot annak érdekében, hogy kiderüljön a pontos ügymenet, illetve hogy ki és hogyan fogja Magyarországon (a román alap megbízásából) rendezni a károkat.
Ha valamilyen okból nagyon sürgős a kárfelvétel, akkor javasoljuk, hogy az ügyfél saját költségén készíttessen kárfelvételt (a kárfelvételről szóló számla a biztosított nevére szóljon), illetve ha nem várhat a kárelhárítás, akkor szintén saját költségen hozassa rendbe az ügyfél a károsodott vagyontárgyat. A keletkezett számlák birtokában pedig adjon be kártérítési igényt a román garanciaalaphoz, illetve (ha addigra lesz, akkor) annak magyarországi megbízottjához. A kárbejelentés megkezdéséhez szükséges dokumentumokat innen lehet letölteni: http://www.astrabiztosito.hu/pag-alert-documents

IV. Ügyviteli kérdések

A szeptember 30-ai hatályú közös megegyezést elfogadó nyilatkozatokat a km@astrabiztosito.hu címre lehet küldeni szkennelve (.pdf) vagy fotózva (.jpg), tárgyba KIZÁRÓLAG a szerződésszámot írva. Ez biztosítja az automatikus feldolgozhatóságot.
Postacím: Astra S. A. Biztosító Magyarországi Fióktelepe, 1371 Budapest, Pf. 444. Ide kizárólag a közös megegyezéses ügyfélnyilatkozatot várjuk, a borítékra kívülre is kérjük a kötvényszámot ráírni!

További segítségért, írjon, hívjon minket! Segítünk! Katt ide.

 

Ki nem kap levelet az ASTRÁTÓL?

Az ASTRA Biztosítónál kialakult helyzet miatt a Biztosító lehetőséget kínál az ügyfelek részére a 2015. szeptember 30-ig a közös megegyezéssel való szerződésmegszüntetésre. Az érintettek erről postai úton kapnak értesítést a napokban.

NEM kapnak postai levelet azok az ügyfelek, akik kérelmét már elbírálták, és azt az ügyfélnek vagy biztosításközvetítőjének írásban (e-mailben) visszajelezték, függetlenül attól, hogy milyen hatállyal kérte az ügyfél a közös megegyezést. Azok, akikkel szeptember 30-a utáni hatályban egyezett meg a Biztosító most szintén kérhetik a korábbi, szeptember 30-ai hatályú megegyezést a csatolt nyilatkozat kitöltésével és megküldésével.

A közös megegyezést elfogadó nyilatkozat akkor érvényes, ha a szerződés legalább szeptember 30-áig díjrendezett, és az az ügyfél azt saját kezűleg írta alá. Alkusz által aláírt nyilatkozatot NEM fogadnak el!

Nyilatkozat a biztosítás közös megegyezéssel történő megszüntetéshez letölthető INNEN

Átkötéshez kérjük használja a Biztosításkötés online oldalunkat

MNB közlemény Astra Biztosítóról

Az alábbi MNB közlemény változtatások nálkül közöljük. Ügyfeleinket emailben is kiértesítjük a várható változtatásokról. Átkötéshez kérjük használják a Online KGFB kötés felületünket.

Astra Fióktelep: ügyféllevelek a közös megegyezéses szerződésmegszűntetés lehetőségéről

Budapest, 2015. szeptember 14. A román Astra Biztosító ügyfeleinek a következő napokban lehetőségük lesz biztosítási szerződésük közös megegyezéssel történő megszüntetésére egy, a biztosító fióktelepétől levélben kapott megállapodás aláírásával és visszaküldésével. Az MNB e héten bejelentést tesz a folyamatban lévő gépjárműbiztosítási kárügyek magyar nyelvű gyors, akadálymentes rendezésének lehetőségéről is.

Az Astra Fióktelep tájékoztatta a Magyar Nemzeti Bankot (MNB) arról, hogy a következő napokban a román Societatea Comerciala de Asigurare-Reasigurare Astra S.A. Biztosító (Astra Biztosító) valamennyi hazai ügyfelének levelet küld a biztosítás közös megegyezéssel történő megszüntetésének lehetőségéről. A postai küldemény az Astra Fióktelep részéről előzetesen aláírt megállapodást is tartalmaz a díjjal fedezett, még le nem járt évfordulójú biztosítási szerződés 2015. szeptember 30-i hatályú, közös megegyezéssel történő megszüntetéséről.

Ha az Astra-biztosított ezzel egyetért, alá kell írnia a megállapodást, és levélben vagy a dokumentum beszkennelésével elektronikus levél csatolmányaként mihamarabb vissza kell juttatnia az Astra Fióktelep által a levélben megadott elérhetőségek valamelyikére. A közös megegyezés akkor jön létre, ha az ügyfél által aláírt dokumentum szeptember 30. előtt beérkezik az Astra Fióktelepéhez.

A már befizetett, de a román Astra Biztosító által meg nem szolgált időszakra vonatkozó díj visszafizetését az ügyfél a román felügyelet mellett működő garanciaalaptól (FGA) igényelheti vissza.

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (kgfb) esetében a közös megegyezéses szerződésmegszűntetést szükséges összehangolni más biztosítónál – 2015. október 1-jétől hatályos – új szerződés megkötésével, különben a kieső időszakra az ügyfélnek magas fedezetlenségi díjat kell fizetnie. A közös megegyezéses szerződésmegszűntetés révén a vagyonbiztosítással rendelkező ügyfelek a szerződéses évforduló lejárta előtt át tudnak szerződni más hazai biztosítóhoz.

A magyar fogyasztók érdekeit képviselő MNB – az elmúlt időszakban lebonyolított egyeztetéseinek eredményeként – e hét folyamán további bejelentést tesz majd a hazai közvélemény számára a folyamatban lévő Astra gépjárműbiztosítási kárügyek magyar nyelvű gyors, akadálymentes rendezésének lehetőségéről is. Az MNB honlapjának Astra menüpontjában emellett (http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/vezeto-hirek) folyamatos tájékoztatást nyújt a román Astra Biztosító károsultjainak, ügyfeleinek kártérítésére vonatkozóan.

Az Astra Fióktelep tájékoztatása szerint kárkifizetéseket már nem teljesítenek, kárigényeket nem tudnak befogadni. Az Astra Fióktelep ügyfélszolgálatai, illetve telefonközpontja eddigi elérhetőségein (www.astrabiztosito.hu) változatlanul tájékoztatást nyújtanak az ügyfeleknek.

Magyar Nemzeti Bank

MABISZ tájékoztató az Astrával kapcsolatban

A SOCIETATEA ASIGURARE-REASIGURARE ASTRA S.A. romániai biztosítótársaság magyarországi fióktelepével kapcsolatosan az alábbiakban foglaljuk össze a lényeges információkat. Kérjük, telefonon csak akkor érdeklődjön, ha az alábbi tájékoztatásból nem kapott választ kérdésére.

1. A külföldi jog szerepe
Az ASTRA román biztosító. Az európai uniós szabályozás alapján az ASTRA magyarországi fióktelepével kapcsolatos felügyelésre és eljárásokra alapvetően a román felügyeleti hatóság hivatott. Az ő feladatkörébe tartozik az is, hogy a más tagállami felügyeleteket, így a Magyar Nemzeti Bankot is értesítse az általa hozott intézkedésekről. Az eljárásokra a román jog alkalmazandó.

2. A román felügyelet döntése
A román felügyelet a tegnap honlapján közzétett tájékoztatása szerint többek között döntött arról, hogy visszavonja az ASTRA tevékenységi engedélyét, és döntött arról, hogy kezdeményezni fogja a román bíróságoknál az ASTRA felszámolásának elrendelését. Ez az eljárás azonban még meg sem indult, így a sajtóban megjelent hírekkel ellentétben az ASTRA biztosító nem áll felszámolás alatt!

3. Mi ennek hatása a biztosítási szerződésekre?
A román felügyelet döntése az alkalmazandó román jog szerint a biztosítási szerződéseket nem szünteti meg automatikusan, azok továbbra is élnek. Ehhez azonban szükséges, hogy az esedékes díjak befizetésre kerüljenek. Díjrendezettség hiányában a szerződések díjnemfizetéssel megszűnnek, és beállnak a biztosítatlanság következményei.

4. Működik-e az ASTRA?
Az ASTRA Biztosító Magyarországi Fióktelepe továbbra is működik, ügyfélszolgálata fogadja a hívásokat. Az ASTRA tájékoztatása szerint a károkat is oda kell bejelenteni és a díjfizetést is oda kell teljesíteni.

5. Mi lesz a további eljárás?
Az eljárás további menetéről az európai uniós szabályozás szerint a román felügyelet ad majd tájékoztatást az MNB-nek. Ennek tartalmáról honlapunkon mi is tájékoztatást adunk.

Tájékoztatásunkat folyamatosan frissítjük.

Tisztelettel:

Magyar Biztosítók Szövetsége

Astra Biztosító

Az ASTRA Biztosító újabb tájékoztatást adott közre a meglévő szerződésekre vonatkozó lehetőségekről.

A díjnemfizetéssel megszűnt szerződések újrakötésére NINCS lehetőség, azt másik biztosítóhoz kell megkötni, ám a 60 napos kockázati időre járó díjat az ASTRÁNAK kell megfizetni. A csekket a törlésértesítővel meg is kapják az ügyfelek. Az időn túli befizetéseket az ASTRA Biztosító átkönyveli erre a díjra!

Tehát, ha Önnek letörölték a szerződését, mert az esedékes díjat későn fizette be,  akkor ezt a pénzt a biztosító rákönyveli a 60 napra járó díjra. Vagyis az átkönyvelés automatikus lesz!

Lehetőség van a meglévő szerződések másik biztosítóhoz való átkötésére is a következő díjfizetés esedékességének dátumával úgy, hogy legalább 7 nappal előbb be kell érkezzen az Ön által saját kezűleg aláírt, szerződésszámot tartalmazó kérelem a közös megegyezés iránt Pl. Önnek a díja rendezve van szeptember 30-dikáig, akkor legkésőbb szeptember 23-dikáig be kell küldeni a kérelmet és október 1-től lehet az újrakötést bonyolítani.

Kérelem letölthető Astra közös megegyezéses felmondás

Ha segítségre van szüksége az átkötéssel kapcsolatban kérjük, írjon nekünk

Átkötéssel kapcsolatban kérjük használja kalkulátorainkat

 

A tájékoztató szövege

„A tegnapi napon hivatalossá vált a román pénzügyi felügyelet (ASF) végzése, mely szerint a romániai Astra Biztosító, és így annak magyarországi fióktelepe sem köthet új biztosítási szerződést. Eszerint új szerződésnek minősül a korábban az Astra Biztosítónál díj nem fizetés miatt megszűnt KGFB szerződés újrakötése, így mostantól ezeket a szerződéseket sem fogadhatjuk be.

A 60 napra az Astrának járó díjat továbbra is köteles megfizetni az ügyfél, az ennek befizetéséhez szükséges csekket a törlésértesítővel együtt küldjük meg az ügyfeleknek.

Az MNB tegnapi napon megjelent közleménye (http://www.mnb.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2015-evi-sajtokozlemenyek/mar-nem-kothet-biztositasokat-a-romaniai-astra-biztosito-hazai-fioktelepe) utal arra, hogy lehetősége van az ügyfeleknek közös megegyezéses szerződésbontást kérni, valamint nem-élet biztosítások esetén (kiv. KGFB) párhuzamos szerződést kötni. Ezek a lehetőségek eddig is rendelkezésre álltak, ebben jelentős változás nincs.

Hogy megkönnyítsük ügyfeleink helyzetét, azt a könnyítést vezetjük be a közös megegyezések terén, hogy nem csak a 2015. október 1-je előtti évfordulójú szerződésekre vonatkozik az a szabály, hogy megvizsgáljuk a közös megállapodás lehetőségét, hanem valamennyi szerződésre, amely megfelel az alábbi feltételeknek:

 • az ügyfél által saját kezűleg aláírt, szerződésszámot tartalmazó kérelem a közös megegyezés iránt,
 • a közös megegyezés hatályának dátuma legkorábban a szerződés díjrendezettségének dátuma lehet (tekintettel arra, hogy jelenleg nincs jogi lehetőség biztosítási díj visszautalására), de a díjrendezettségnek későbbinek kell lennie (legalább egy héttel) a kérelem aláírásánál. Utóbbira az adminisztratív feldolgozhatóság érdekében van szükség, különös tekintettel a KGFB KKNY lejelentési feladatokra, hogy zökkenőmentes legyen az új szerződés megkötése. Példa: a szerződés díjrendezettsége 2015. szeptember 30., ezért ezzel a dátummal kérhető a közös megegyezés. A kérelem beérkezésének legkésőbbi időpontja 2015. szeptember 23.  – pozitív döntés értelmében új szerződés 2015. október 1-jétől köthető más társaságnál.”

Astra Biztosító

astra_logoAz ASTRA Biztosító közleményét olvashatják az alábbiakban, mely alapján a weboldalunkon használható KGFB tarifálóban sem lehet már Astra Biztosítást számolni:

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy az ASF, a román pénzügyi felügyelet 2015. augusztus 26-án bejelentést tett, amely szerint visszavonja az Astra S.A. Biztosító működési engedélyét, és kezdeményezi a cég felszámolását. Egyúttal azt is bejelentették, hogy a román garancia alapban elegendő a fedezet az ügyfelek kártalanítására – minden termék vonatkozásában. Mivel az Astra Biztosító tagja a MABISZ-nak, így a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (KGFB) károkra a magyar kártalanítási számla is fedezetet nyújt.

Kárbejelentés továbbra is kizárólag Társaságunknál tehető meg az eddig ismert módokon:
– online (ezt ajánljuk leginkább):

KGFB: http://www.astrabiztosito.hu/karugyintezes/gepjarmu-karbejelentes-online-kgfb
Casco: http://www.astrabiztosito.hu/karugyintezes/gepjarmu-karbejelentes-online-casco
Vagyon (lakás, vállalkozás): http://www.astrabiztosito.hu/karugyintezes/gepjarmu-karbejelentes-online-lakabiztositas

– e-mailben: gépjármű károk esetén: kar@astrabiztosito.hu, vagyonbiztosítási károk esetén: vagyonkar@astrabiztosito.hu
– telefonon: 06-1/327-0660
Felhívjuk figyelmét, hogy csak a díjjal rendezett szerződésekre terjedhet ki a kártalanítás, ezért kérjük, fokozottan ügyeljen biztosítási szerződése díjának határidőre történő befizetésére. (KGFB szerződés esetén az esedékességtől számított 60. napon, egyéb szerződések esetén a díjfizetési felszólítástól számított 30. napon szűnik meg a szerződés.)

A Magyar Nemzeti Bank, mint a magyarországi pénzügyi felügyelet állásfoglalásában foglaltaknak megfelelően további intézkedésig az alábbiak szerint kell eljárnunk:
1. Új biztosítási szerződést nem fogadhat be az Astra Biztosító.
2. A díj nem fizetés miatt megszűnt kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást, amennyiben még nem múlt el annak évfordulója, továbbra is KÖTELEZŐ visszakötni az Astra Biztosítóhoz.

Társaságunk kárrendezése, ügyfélszolgálatai és adminisztrációs egysége – a meglévő szerződések vonatkozásában – ettől eltérő felügyeleti intézkedésig az eddig megszokott módon folytatják tevékenységüket. A fokozott érdeklődés miatt azonban számítani kell arra, hogy nehezebben lesz Társaságunk elérhető telefonon, és hosszabbodik az e-mailekre adott válaszadási idő.

A jövőben bekövetkező változásokról folyamatosan tájékoztatást nyújtunk ügyfeleink részére, addig is kérjük szíves türelmét!

Tisztelettel: ASTRA S.A Biztosító Magyarországi Fióktelepe

forrás: http://www.astrabiztosito.hu/

Nyár nincs, de nyaralni akarunk!

Sajnos az időjárás idén megtréfál bennünket, mert a jó meleg helyett, jó hűvös van, de azok, akik valamelyik déli országot választják úti célként, biztosan nem maradnak napsütés nélkül.

utasbiztosítás nyaralásA külföldre utazók sokszor elfelejtkeznek arról, hogy a váratlan helyzetekre is gondoljanak ezért utasbiztosítás nélkül kelnek útra. Az örömmel teli nyaralást ne rontsa el egy baleset, betegség miatti nehéz helyzet. Kösse meg, mielőtt utazik. Nem éri meg napi néhány száz forintért kockáztatni. A gyermekek esetében pedig ez fokozottan igaz lehet. Már egy gyomorrontás is nagy zűrt okozhat a kicsiknél, de ha belelépnek valamibe vagy elesnek akkor is orvosra van szükség.

Néhány perc alatt kiszámolhatja utasbiztosítását itt

Ne utazzon utasbiztosítás nélkül!

További kérdése van a fentiekkel kapcsolatban? Írjon nekünk vagy hívjon minket, segítünk!

Letörölték a kötelezőmet! Mit tegyek?

Nem fizettem be a kötelező biztosításomat és letörölték a szerződésemet. Most nincs biztosításom, mit kell tennem?

Gyakori probléma ez, hiszen a kötelező biztosítások díját az ügyfelek nagy része még mindig sárga csekken fizeti, melyet a biztosító sima postai küldeményként küld ki. A nagy számok törvénye szerint az esetek egy bizonyos részében a csekk nem jut el az címzetthez, ezért az esedékes díj befizetése elmarad. Mire észbe kap az ügyfél addigra a kötelező biztosítása már díjnemfizetés okkal megszűnt és erről a biztosító által kiküldött értesítésből szerez csak tudomást az üzembentartó. A biztosítás akkor szűnik meg, ha a befizetett időszakot követő 60 napon belül nem történt befizetés az újabb időszakra. Vagyis ha nekünk a negyedévünk május 10-én indul, akkor legkésőbb július 10-dikéig kell a díjnak beérkeznie a biztosítóhoz. Tehát ha július 10-dikén adjuk fel a csekket, akkor az már késő lesz és mire a díj beérkezik a szerződés törlésre került a díjat pedig visszafordítják postai úton. Általában ekkor hívnak minket az ügyfeleink pánikszerűen és magyarázzák, hogy nem tehetnek róla, mert nem jött a csekk! nem kaptam csekket

Sajnos a díjrendezettségre az ügyfélnek is figyelemmel kell lennie. Nem hárítható a felelősség a biztosítóra, ezért ha csekkes díjfizetést választottunk, figyelnünk kell arra, hogy megkaptuk-e a csekket és ha nem, akkor azt jelezni kell a biztosítónak, vagy az alkuszunknak.

Na de mi történik, ha minden igyekezetünk ellenére mégis megtörtént a baj és megszüntették a biztosításunkat.

A szerződést újra kell kötni. Állandó szabályok:

 • A biztosítási év közben megszűnt szerződést csak ahhoz a biztosítóhoz lehet újrakötni, ahol a szerződésünk megszűnt
 • Az újrakötött szerződés csak éves díjfizetéssel köthető
 • Fedezetlenségi díjat kell fizetnünk a visszamenőleges időre (ennek a mértékéről már írtunk korábban ebben a “Mennyi a fedezetlenségi díj?”cikkünkben)

Látható, hogy a szabályok egyike sem túl kedvező számunkra. A szigorúság oka, hogy a szabályok ú.n. büntető jellegűekké váltak azért, hogy kissé felelősebb magatartásra szorítsák a gépjárművek üzembentartóit a biztosítások tekintetében. Korábban sok-sok káresemény történt úgy, hogy a balesetben résztvevő járművek valamelyike nem rendelkezett kötelező biztosítással. Ez hosszú, sokszor évekig tartó pereskedéshez vezetett, mely senkinek sem szolgálhatta az érdekeit.

viszlát pénzÖsszességében érdemes a dátumokra odafigyelni, mert így megkímélhetjük magunkat felesleges kiadásoktól. Az ablakon kidobott pénz mindig fájdalmas 🙂

Reméljük Önnel ez nem fordul elő, de ha mégis írjon nekünk vagy hívjon minket, segítünk!

 

 

Vállalkozások felelőssége II. rész

Előző alkalommal a vállalkozói felelősségbiztosítás általános jelentését tisztáztuk. Az általános mellé különböző kiegészítő felelősségbiztosítások is köthetőek. Ilyen a tevékenységi felelősség is:
a biztosított a biztosított tevékenység folytatása (az általa nyújtott szolgáltatás teljesítése) során, illetve azzal összefüggésben olyan személynek okoz kárt, akivel a biztosítási szerződésben meghatározott tevékenységével kapcsolatban nincs szerződéses jogviszonyban és aki egyebekben sem igénybe vevője a biztosított által nyújtott szolgáltatásnak;
a biztosított a biztosított tevékenység folytatása (az általa nyújtott szolgáltatás teljesítése) során, illetve azzal összefüggésben vele szerződéses kapcsolatban álló személynek olyan kárt okoz, amely a szerződéses kötelezettség teljesítésétől függetlenül
következik be;
a biztosított, a biztosítási szerződésben megjelölt tevékenység folytatójaként ezen vállalkozás ingatlanainak fenntartója és üzemben tartója minőségében okoz kárt

Nézzük példákkal/előforduló káreseményekkel:

Az egyik biztosított vállalkozás üzemeltetésében lévő épületről egy cserép ráesik az egyik ügyfelének ott parkoló gépjárműjére és betöri a szélvédőt.
a cserép leeshet bármikor

Mi lehet a kárigény?

 • a gépkocsi szállítási költsége,
 • javítási költsége,
 • a javítás idejére bérelt gépjármű bérleti díja

 

 

 

 

A biztosított üzemeltetésében lévő üzlethelyiség belső terében szinteltolódás van, de erre
semmilyen tábla nem figyelmeztette a vásárlókat. Egy vásárló (zongoraművész) nem vette észre a lépcsőt, elesett és eltörött a csuklója, melynek következtében a jövőben nem tudja a zongorázást folytatni, vagyis a karrierjének vége.
Mi lehet a kárigény?

 • költségek: ápolási költség, mosatási költség, hozzátartozók költségei (pl. látogatás), esetleg átképzési költségszemélyi sérülés
 • elmaradt vagyoni előny: a betegség idejére esett volna egy külföldi fellépése, így kárként merül fel a vendégszereplés tiszteletdíja
 • sérelemdíj igény: mivel a baleset következtében a testi épségéhez fűződő személyiségi joga sérült, ráadásul jelentős hátrány is érte (karrierje kettétört), megalapozott lehet több százezer Ft sérelemdíj

Autószerelő műhelyben az ügyfél elcsúszik egy olajfolton. Eltöri a karját és a ruhája is használhatatlanná válik.
Mi lehet a kárigény?

 • ruházat megtérítése
 • ápolási költség
 • szállítási költség
 • gyógyszerek, kötszerek költség
 • jövedelem kiesése
  + sérelemdíj igény: testi épség sérülése miatt

Ha úgy érzi, hogy az Ön vállalkozásának is szüksége lehet felelősségbiztosításra, kérjük válaszoljon néhány kérdésre és megküldjük az Önnek szóló ajánlatunkat!

EEK vagy Utasbiztosítás?

EEK = Európai Egészségbiztosítási Kártya

Az uniós szabályok lehetővé teszik, hogy a magyar állampolgárok a magyarországi kötelező egészségbiztosításuk terhére vegyék igénybe az orvosilag szükséges egészségügyi szolgáltatásokat az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban, amennyiben rendelkeznek az OEP-nél ingyenesen kiváltható EEK-val.

 • Csak szerződött szolgáltatóhoz lehet fordulni vele
 • Csak az orvosilag szükséges ellátásokat fedezi
 • Az önrészt a biztosított fizeti, visszatérítés nincseu2_kartya_crop
 • Egyes tagállamokban a költségeket a biztosított előlegezi meg
 • Az ellátási csomag, így az orvosilag szükséges ellátások köre tagállamonként eltérő, és emiatt előfordulhat, hogy bizonyos típusú ellátások – pl. mentés – esetén a Kártyát nem fogadják el

 

Utasbiztosítás

 • Magán egészségügyi szolgáltatóhoz is lehet fordulni vele Utazunk
 • Nem csak költségeket fedez, de szolgáltatásokat is nyújt (szervezés, tolmácsolás, helyi képviselő)
 • Terméktípustól függően, érvényes a népszerű vízi és téli sportokra és sporteszközökre (pl. sí, snowboard, búvár, surf, vízisí)
 • A hazaszállítás költségeit is tartalmazza
 • A hegyi mentés költségeit is fedezi
 • Fedezi a gyógyászati segédeszközök (térdrögzítő, mankó) költségeit is
 • Felelősségbiztosítást is tartalmaz
 • Az önrészt is fedezi
 • Minden tagállamban a biztosító fizet

Teljes biztonságot csak az EEK és az utasbiztosítás együttes megléte jelent, de általánosságban elmondható, hogy az utasbiztosítás lényegesen többet nyújt az EEK-nál.

Ne utazzon utasbiztosítás nélkül!

További kérdése van a fentiekkel kapcsolatban? Írjon nekünk vagy hívjon minket, segítünk!

Forrás és további információ: Európai Utazási Biztosító Zrt.